Huzhou Yueqiu Motor Co.、Ltdの公式ウェブサイトへようこそ。

logo
搜索
产品中心

产品中心

>
>
>
>
>
全自動ドラム洗濯機モーター-高速DDインバーターモーター

製品センター

まだ内容情報はありません
サイトにデータ記録を先にしてください
 FP133-45P-N-AC072-20-220V
FP133-45P-N-AC072-20-220V
 FP124-45P-N-AC072-20-220V
FP124-45P-N-AC072-20-220V
 FP150/64S/N-DC072/25/310V
FP150/64S/N-DC072/25/310V
 FP140/60P/N-DC072/25/310V
FP140/60P/N-DC072/25/310V
 BC220/64P/N-DC072/25/310V
BC220/64P/N-DC072/25/310V
 FP180/92S/V-EC092/25/230V
FP180/92S/V-EC092/25/230V
 FP160/62S/V-EC092/25/230V
FP160/62S/V-EC092/25/230V
 FP160/62S/V-EC072/25/230V
FP160/62S/V-EC072/25/230V
 FP140/60P/V-EC072/25/230V
FP140/60P/V-EC072/25/230V